Hoe gaat de spelshow verlopen?

Er zijn vier rondes met vragen. Vragen worden afgewisseld met beeldfragmenten. Na iedere vraag krijgt u even de tijd om een antwoord in te vullen. Dit invullen gebeurd via een digitaal antwoordformulier (google forms). Na iedere ronde kunt u een formulier opsturen en dan ontvangt u direct het volgende antwoordformulier voor de volgende ronde. Per ronde worden de vragen direct nagekeken en krijgt u misschien een tussenstand. Na de laatste ronde worden ook nog de antwoorden nagekeken, zodat aan het einde van de show bekend gemaakt kan worden: Wie is de slimste Köttelpeer!